SKR

Lausunnot


Tervetuloa Lausunnonantajan verkkopalveluun


Voitte antaa keskusrahaston ja maakuntarahastojen apurahanhakijoita tai hankkeita koskevan lausuntonne tässä palvelussa. Kirjautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksillanne.


Kirjautukaa järjestelmään valitsemalla ensin oma verkkopankkinne

Jos ette voi käyttää verkkopankkitunnuksia, voitte antaa lausunnon täältä.


Ulkopuolisen lausunnonantajan arvio hakijasta liitetään Suomen Kulttuurirahaston apurahatoiminnan rekisteriin. Kulttuurirahasto käyttää hakemusten arviointiin ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on pääsy arviointityön kannalta välttämättömiin tietoihin, ml. lausunto, sekä vaitiolo-velvollisuus.

Apurahanhakijalla ei ole oikeutta saada tietoa itseään koskevista lausunnoista taikka niiden sisällöstä. Tietojen luottamuksellisuudella suojataan lausunnonantajan oikeutta yksityisyyteen ja varmistetaan lausunnon arvo Rekisterinpitäjälle.

apurahatoiminnan rekisteriseloste

Palvelua koskevia kysymyksiä ja palautetta voitte lähettää sähköpostitse osoitteeseen lausuntotuki@skr.fi